Jak sporządzać tłumaczenia techniczne

Jak sporządzać tłumaczenia techniczne

biuro tłumaczeńObszar tłumaczeń jest przestrzenią, która z dnia na dzień rośnie w siłę i staje się narzędziem, po które sięga się coraz częściej, zwłaszcza kiedy zwróci się uwagę na działalność firm i przedsiębiorstw, które w kontekście globalizacji stanęły przed koniecznością rozszerzania swoich kompetencji i strategii także na obce tereny. Ze względu na to, że przestrzeń marketingowa jest bezlitosna dla każdego, kto popełni błąd taktyczny, wielu przedsiębiorców nie wyobraża sobie współpracy z profesjonalnymi tłumaczami, dzięki którym możliwe jest zachowanie płynności komunikacyjnej i sporządzanie specyfikacji dystrybuowanych przez siebie produktów na rynki międzynarodowe. Każdy nieprawidłowo dokonany przekład może się wiązać z osłabieniem marki lub ośmieszeniem się w odniesieniu do konkurencji, dlatego też na barkach tłumaczy spoczywa ciężar odpowiedzialności za sukces przedsięwzięcia promocyjnego czy strategicznego.Właśnie przez wzgląd na wysokie ryzyko niepowodzenia określonego przedsięwzięcia, współpracą z firmami, przedsiębiorstwami oraz branżami, które posługują się specyficznym językiem wewnętrznym i pojęciami technicznymi, nie mogą zajmować się osoby potrafiące jedynie komunikować się w języku obcym. O ile prostymi i niezobowiązującymi tłumaczeniami mogą zajmować się wszyscy znający język w stopniu dobrym, o tyle już tłumaczenia techniczne czy specjalistyczne powinny być sporządzane przez językoznawców i fachowców w określonych dziedzinach, przede wszystkim dlatego, że tego typu przekłady obejmują zazwyczaj specyfikacji maszyn, elementów produkcji czy też skomplikowanych treści wymagających doskonałej wiedzy z określonej tematyki. Trudno sobie bowiem wyobrazić, że konsumenci z całego świata kupiliby w sklepach urządzania elektryczne czy sprzęty, które posiadałyby niedokładnie przełożone instrukcje obsługi czy też specyfikacje. O ile jeszcze niektóre elementy nie muszą pociągać za sobą większych konsekwencji, o tyle już nieporozumienia wynikające z nieprecyzyjności przekładu maszyn, dokumentów sądowych czy raportów nieruchomości mogą być niebezpieczne dla zdrowia, życia czy stabilizacji finansowej zleceniodawcy. Tłumaczenia techniczne muszą być nie tylko precyzyjnie przeprowadzane, ale i weryfikowane, dlatego też tłumacze często kontaktują się z osobami uznawanymi za ekspertów w danej dziedzinie w celu zweryfikowania poprawności przełożonych treści czy ewentualnego wyjaśnienia wątpliwości. Jako, że w tego typu tłumaczeniach niezwykle ważny jest właściwie określony kontekst wypowiedzi, słowa nie mogą być przekładane wprost, ale muszą uwzględniać niuanse językowe charakterystyczne dla określonej społeczności, grupy docelowej czy stylistyki branżowej. Właśnie z tego powodu profesjonalne biura tłumaczeniowe stawiają przede wszystkim na stworzenie silnego zespołu, który charakteryzowałby się wysokiej klasy specjalistami z wielu dziedzin i posiadających doskonałe kompetencje językowe. Zwykle więc tłumacze techniczni nie posiadają jedynie wykształcenia lingwistycznego, ale także specjalistyczne i techniczne, dzięki czemu posiadają wiedzę niezbędną do właściwego poruszania się w przestrzeni tematyki, którą zajmują się ich zleceniodawcy.

Czym zatem są tłumaczenia techniczne? Przekładami specjalistycznymi, które wymagają od tłumacza znajomości bogatej terminologii i bezbłędnego poruszania się po zawiłościach językowych charakterystycznych nie tylko dla określonego języka obcego, ale także własnego języka ojczystego, trudno sobie bowiem wyobrazić, aby ktokolwiek oddawał zleceniodawcy tekst pełen błędów stylistycznych, gramatycznych czy też językowych. Tłumacze muszą być więc na tyle erudycyjni, żeby swobodnie przekładać teksty z obszaru ekonomii, prawa, nauk politycznych, medycyny, farmaceutyki, biologii, chemii, fizyki czy branży budowlanej i komunikacyjnej. Osoby dokonujące translacji muszą być więc maksymalnie kompetentne, ponieważ profesjonalnie sporządzony przekład wymaga biegłości w mowie i piśmie oraz umiejętności wpisywania się w szerszy kontekst kulturowy. Każda grupa społeczna, także tworzona w obrębie określonej charakterystyki kulturowej, posiada swój własny „język”, który znacznie różni się od języka ogólnego. Nie musi to być tylko i wyłącznie terminologia taka, jaką możemy spotkać chociażby w medycynie. Nazwy chorób czy leków mają swoją specyfikę, jednak własny język zawodowy mogą posiadać także niewielkie firmy, które komunikują się wewnątrz swoich murów. Zadaniem tłumacza jest więc rozpoznanie pewnych subtelności czy zawiłości definicyjnych i terminologicznych i operowanie nimi w taki sposób, żeby nie wymagał on ciągłej weryfikacji. To oczywiście nie wszystko, ponieważ profesjonalny tłumacz regularnie musi poszerzać swoje kompetencje i wiedzę z dziedziny, w której uważany jest za specjalistę. Jako, że język jest obszarem, który ulega dynamicznej przemianie i regularnie się przekształca na skutek interakcji pomiędzy jednostkami, stale pojawiają się nowe słowa, definicje i pojęcia, tłumaczenia techniczne nie mogą nie uwzględniać wszystkich subtelności. Poszerzanie wiedzy lingwistycznej i specjalistycznej jest więc wymogiem absolutnie niezbędnym, aby możliwe było utrzymanie się na rynku względem rosnącej w siłę konkurencji.tłumacz

Cechą tłumaczeń specjalistycznych i technicznych jest więc przede wszystkim technokratyczny styl formułowania myśli – surowy i odpowiadający bardziej tekstom z podręczników czy instrukcji, niż powieści literackich. Tłumacz musi brać pod uwagę specyfikę docelowego języka, jego zakres słów, reguły czy związki frazeologiczne, dlatego właśnie przekład dokumentacji, instrukcji, opisów i specyfikacji technicznych jest tak skomplikowany i wymaga od kompetentnej osoby dokładności, solidności i wiedzy. Od ich jakości oraz precyzyjności zależy nie tylko wpasowanie się w perspektywę konsumentów, ale i utrzymanie się na rynku względem konkurencji. Pojęcie tłumaczeń specjalistycznych jest bardzo szerokie i może obejmować tłumaczenia zaawansowanych tekstów z zakresu marketingu, informatyki, finansów, medycyny, prawa, ekonomii, budownictwa oraz wszystkich tych tekstów, które wymagają od tłumacza znajomości określonej dziedziny.