Kim jest i czym się zajmuje inwestor zastępczy?

Kim jest i czym się zajmuje inwestor zastępczy?

W przestrzeniach naszych miast i mniejszych miejscowości nieustannie rozszerza się pejzaż nowoczesnych inwestycji, które wpisują się znakomicie nie tylko w potrzeby i oczekiwania mieszkańców, ale i dynamikę rozwoju całego terenu, co można zresztą zobaczyć w przypadku największych miast zamieniających się obecnie w przeogromne place budowy. Ze względu jednak na to, że budowa osiedli mieszkaniowych czy komfortowych biurowców nie należy do najłatwiejszych, niezbędne jest odpowiednie zorganizowanie prac tak, aby całość przebiegała płynnie i bez zarzutu.

Ze względu na to, że inwestor generalny nie zawsze ma możliwość samodzielnego nadzorowania przebiegu procesu inwestycyjnego, do pomocy najczęściej dobiera sobie inwestora zastępczego, który posiada wszelkie uprawnienia. Trudno jednoznacznie zdefiniować pojęcie inwestora zastępczego, ponieważ w zależności od rodzaju zabudowania pełni odmienne obowiązki, jednak w najogólniejszym zarysie można powiedzieć, że inwestor zastępczy to ni mniej nie więcej jak tylko ktoś, kto zastępuje inwestora generalnego, czyli podejmuje w jego imieniu zlecone czynności, dzięki czemu inwestor generalny nie musi angażować się osobiście w działania budowlane. inwestor zastępczy działa więc odpłatnie i podejmuje decyzje związane z zatrudnianiem zespołów budowlanych oraz kontrolą kolejnych etapów działania, w imieniu swojego zleceniodawcy. Do roli tego typu jednostki nie należy zatem realizacja inwestycji, ale jedynie wykonywanie określonych czynności, zlecanych odgórnie przez osobę odpowiedzialną za przebieg prac. Całość odbywa się na warunkach określonych przez umowę, najczęściej jest to umowa o zastępstwo inwestycyjne, która polega na wzajemnym świadczeniu usług, które powinny być jednak wyjątkowo precyzyjnie określone. Ze względu na to, że działania budowlane mogą czasami przynosić zaskakujące rezultaty i wymagać dodatkowych elementów, niezbędne jest precyzyjne ustalenie warunków, na jakich inwestor zastępczy miałby pełni ć swoją rolę, dzięki czemu możliwe byłoby uniknięcie sporów czy trudności w wypłaceniu należności.Szczegółowe określenie zakresu czynności i spisanie ich w odpowiedni sposób w umowie jest zatem niezwykle istotne, także dlatego, że inwestor zastępczy nie ma odgórnie, prawnie ustalonych czynności wykonawczych. Wszelkie definicje jedynie dotykają sedna problemu nie pozwalając zamknąć się w formalnych ramach, dlatego też inwestor zastępczy niemal za każdym razem musi negocjować warunki pracy i ustalać kolejność czynności, które w danym momencie czy też w przypadku konkretnej inwestycji będzie musiał zrobić i wykonać. Każdy inwestor zastępczy ma stronę www po to, by zainteresowane osoby mogły się z nim szybko skontaktować. A przede wszystkim sprawdzić jego kompetencje.

Oczywiście rola inwestora zastępczego w kontekście generalnego wykonawstwa jest niezwykle wygodna, głównie dlatego, że odciąża osoby odpowiedzialne za inwestycję, dzięki czemu mają oni więcej czasu na nadzór pozostałych czynności prawnych. Może się też zdarzyć, że inwestor nie posiada odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji do realizacji poszczególnych czynności budowlanych, nic więc dziwnego, że funkcja inwestorów zastępczych cieszy się obecnie coraz większą popularnością i zaufaniem odbiorców. Stawianie obiektów uzależnione jest od ścisłej współpracy, dlatego też trudno zakładać, że całość realizowana będzie wyłącznie przez jedną osobą czy też pojedynczy zespół budowlany. Jak jednak widać jest to współpraca niezwykle owocna, ponieważ niemal na każdym kroku możemy napotkać na kolejne prace budowy, na których wszelkie działania nastawione są na rozwijanie stref handlowych, gospodarczych i przemysłowych.